Το MD5 Hash Generator είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προγραμματίσαμε για web developers και χρήστες που επιθυμούν να ανακτήσουν πρόσβαση στις δυναμικές τους ιστοσελίδες ή CMS, όπως το Joomla. Το εργαλείο θα μετατρέψει τον κωδικό σας σε κώδικα προς αντικατάσταση στο table χρηστών της βάσης δεδομένων σας, στο πεδίο κωδικού πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό ο κωδικός σας θα γίνει ενεργός για πρόσβαση.