Ο Μετατροπέας ACE της Angellight μετατρέπει ένα Unicode ελληνικό domain name σε Punycode. Πιο απλά, για να χρησιμοποιήσετε ένα domain name με ελληνικούς χαρακτήρες, με το web hosting πακέτο σας, θα πρέπει πρώτα να το μετατρέψετε σε χαρακτήρες που αναγνωρίζει ο browser. Μπορείτε να προσθέσετε τους μετατραμμένους χαρακτήρες για νέα πακέτα φιλοξενίας, addon ή parked domains.