Το αντικείμενο που επιλέξατε να παραγγείλετε απαιτεί τη χρήση ενός domain name. Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία μέσα από τις παρακάτω επιλογές.


www.

www.

www.
.

Πληροφορίες Καταχώρησης Νέου Domain

Μπορείτε παράλληλα με την παραγγελία σας, να καταχωρήσετε ένα νέο domain του τύπου domain.ext. Το domain θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο για τις υπηρεσίες που επιλέξατε να παραγγείλετε. Μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, θα σας παρέχεται πλήρης δυνατότητα επεξεργασίας του. Το domain κατοχυρώνεται στα στοιχεία που θα δηλώσετε και είναι ανεξάρτητο με τις υπηρεσίες που θα παραγγείλετε. Κατά την ενεργοποίηση της παραγγελίας, θα το ρυθμίσουμε έτσι ώστε να λειτουργούν με τις νέες σας υπηρεσίες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά για οποιαδήποτε χρήση.

Πληροφορίες Μεταφοράς Domain

Μπορείτε παράλληλα με την παραγγελία σας, να μεταφέρετε το domain που επιθυμείτε ως κεντρικό. Η μεταφορά των .gr domains είναι δωρεάν. Μεταφέροντας το domain σας, αποκτάτε τα δυνατότητα διαχείρισής όλων των λειτουργιών του, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών της Angellight. Η μεταφορά του domain σας συμβάλει στην ασφάλεια λειτουργίας των υπηρεσιών σας, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του σε περίπτωση αναβάθμισης των υπηρεσιών σας.

Πληροφορίες Αλλαγής NameServers

Μπορείτε να επιλέξετε για την παραγγελία σας ένα εξωτερικό domain ως κεντρικό. Κατά την ενεργοποίηση της παραγγελίας, θα λάβετε ένα e-Mail που θα αναγράφει τους NameServers που αντιστοιχούν στις νέες σας υπηρεσίες. Θα χρειαστεί να δηλώσετε αυτούς τους NameServers μέσα από τον πίνακα ελέγχου του παρόντος καταχωρητή σας. Προτείνουμε αυτή τη λύση μόνο για την περίπτωση της μη δυνατότητας μεταφοράς του domain σας. Μεταφέροντας το domain σας, αποκτάτε τη δυνατότητα διαχείρισής όλων των λειτουργιών του, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών της Angellight. Η μεταφορά του domain σας συμβάλει στην ασφάλεια λειτουργίας των υπηρεσιών σας, καθώς μας παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του σε περίπτωση αναβάθμισης των υπηρεσιών σας.